Van vaccineren tot autisme: mythes ontkracht

vaccineren autisme niet prikken

Of je van vaccineren autisme krijgt? Na alle onrust besloot ik zelf op onderzoek te gaan naar vaccins en hun mogelijke gevaren. Ik sprak voor- en tegenstanders over hun motivatie om (niet) te prikken, zocht vooroordelen uit en keek een lezing van Hans Moolenburgh. Klopt wat hij beweert?

Inhoudsopgave

Krijg je van vaccineren autisme?

Commotie dankzij documentaire Vaxxed

De belangrijkste vraag die ik met dit artikel wil onderzoeken: krijg je van vaccineren autisme? Er ontstond naar aanleiding van de Amerikaanse documentaire Vaxxed een heleboel commotie, omdat daarin een verband leek te worden aangetoond.

Reacties RIVM en NVKP op de mythe dat er een verband is tussen vaccineren en autisme

Dit komt voort uit een studie van de Engelse arts Andrew Wakefield (1998). Hij leek onomstotelijk te kunnen bewijzen dat de BMR-prik de boosdoener was. Zoals je in dit artikel echter kunt lezen, is dit onderzoek nietig verklaard, omdat de arts in kwestie bleek te frauderen. De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken beweert hier echter nog steeds dat vaccineren leidt tot heftige bijverschijnselen. Gevaarlijk. Zeker als mensen zich liever laten leiden door een groep mensen die een duidelijk vooropgezet doel heeft dan de overheid.

bewust niet vaccineren
Afbeelding – Shutterstock

Felle discussies over vaccinatie

Rijksvaccinatieprogramma

Als je het Rijksvaccinatieprogramma volgt, laat je kinderen inenten vanaf zes weken tot 15 jaar (meisjes). Daarbij krijgen ze bescherming tegen een groot aantal besmettelijke ziekten, zoals je verderop kunt lezen. Dit vaccinatieprogramma kan alleen goed zijn werk doen zolang minstens 95% van de bevolking zich heeft laten vaccineren. Zakt dit percentage, dan daalt ook de beschermingsgraad.

Wij kiezen er bewust voor onze dochters te laten inenten

Ro en ik hadden eigenlijk geen langdurig, diepgaand gesprek nodig om tot de conclusie te komen dat we onze dochters graag willen laten inenten. Ondanks dat ik het lastig vond toen onze dochters moesten worden geprikt. Dus ook de gevreesde prik tegen baarmoederhalskanker, waarover nogal eens wat discussies gaan.

De reden daarvoor? De ziekten mogen dan nauwelijks nog voorkomen, de gevolgen zijn behoorlijk heftig als het wél misgaat. Zo kan je van de mazelen (een relatief onschuldige kinderziekte) bijvoorbeeld ook hersenvliesontsteking krijgen. Je moet er toch niet aan denken je kindje te verliezen terwijl je het had kunnen voorkomen? Althans, zo staan wij erin.

Bewust niet vaccineren? We konden ons er niets bij voorstellen. Nou ja, hoogstens vanwege je geloofsovertuiging. Maar, zo bleek inmiddels, deze keus is niet alleen exclusief toegehouden aan de zogenaamde Bible Belt. Veel hogeropgeleiden zijn kritisch, overlappend met de groep mensen die bewust in het leven staat en nadenkt over mens, milieu en dierenwelzijn.et fascineert me. Zijn die mensen niet bang voor een herhaling van de mazelenepidemie, een paar jaar terug? Of is het risico waar RIVM voor waarschuwt eigenlijk veel minder groot dan men doet voorkomen in de voorlichting?

Voor- en tegenstanders van vaccineren

Veel voor- en tegenstanders van vaccineren gunnen elkaar het licht in de ogen bijna niet. Lekker voorbeeld..! Ik besloot om zelf op zoek te gaan naar tegenstanders die hun kinderen bewust geen inentingen geven. Waarom doen ze dit? En op welke informatie baseren zij hun keus? Daar tegenover sprak ik ook voorstanders. Aan het eind trek ik mijn conclusie: is het verstandig om zo kritisch te zijn op het prikken?

bewust niet vaccineren
Afbeelding– Shutterstock

Tegenstanders van vaccinaties: waarop baseren zij hun keus?

Waarom zou je bewust niet vaccineren?

Ik deed navraag onder de critici en velen noemden de naam van natuurgeneeskundig huisarts Hans Moolenburgh. Hij sprak verschillende keren voor de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP), waaronder in 2012. Deze bijeenkomst staat ook op YouTube:

Uitspraken van Hans Moolenburgh (2012)

Anticonceptiepil als oorzaak van toename baarmoederhalskanker

De inenting tegen het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, geeft onnodige bijwerkingen. Het is een gok, zo zegt hij, omdat er pas over dertig jaar fatsoenlijke statistieken komen waaruit we kunnen aflezen of het werkt. Bovendien zou een gezonde vrouw die het HPV binnenkrijgt geen kanker krijgen. Wat hij als één van de mogelijke oorzaken ziet, is het toegenomen gebruik van de anticonceptiepil onder jonge meisjes.

Prikken met 6 weken: immuunsysteem is nog onrijp en maakt ontstekingsstoffen aan door vaccin

We laten jonge kinderen (6 weken oud) al prikken. Het immuunsysteem is dan nog onrijp en in een paniekreactie maakt het lichaam ontstekingsstoffen aan. Die kunnen zich door het hele lichaam verspreiden, waaronder naar de hersenen. De meeste kinderen krijgen hier iets van mee: van heel naar gekrijs tot sommige gevallen van ADHD en bepaalde vormen van autisme.

Inentingen verzwakken ons immuunsysteem. Kanker, hart- en vaatziekten en dementie komen vaker voor dankzij het vaccineren

De inentingen verzwakken ons immuunsysteem, wat op latere leeftijd ertoe leidt dat bepaalde welstandsziekten (sommige vormen van kanker, hart- en vaatziekten en dementie) vaker voorkomen. Als je kijkt naar het aantal gevallen van kanker in 1920 en 1990, dan is dat toegenomen met factor 14. Alzheimer zelfs met factor 87!

DKTP-prikken bevatten lange tijd kwik, wat een gevaar oplevert voor de hersenen

Eén op de negen kinderen krijgt een neurologische storing naar aanleiding van de DKTP-prikken, die lange tijd kwik bevatten. Ook tijdens de Mexicaanse Griep zat dit kwik weer in de entingen, wat een gevaar oplevert voor de hersenen. Bovendien gebruikte men voor die laatste prikken eiwitten uit snelgroeiende kankercellen en zijn er geen testen gedaan om goed te kunnen vaststellen welke gevolgen dit zou kunnen hebben.

Klopt alles dat hij zegt?

Inmiddels is uit meerdere onderzoeken bewezen dat autisme een aangeboren stoornis is. Daarmee valt de bewering dat autisme een gevolg kan zijn van vaccineren af.

Daarnaast ben ik zelf wetenschappelijk geschoold. In het kort betekent wetenschap dat je voors en tegens van een stelling volledig bespreekt, waarna je een conclusie trekt op basis van de gegevens. Openheid is heel belangrijk: welke bronnen heb je gebruikt en waarom?

De toespraak van Dr. Moolenburgh is eenzijdig en niet wetenschappelijk onderbouwd. Logisch, zijn doelgroep wil deze informatie graag horen, maar erg overtuigd raak ik niet door zijn argumenten. Ik zou graag een gedegen artikel lezen waaruit blijkt welke nadelen de vaccinaties hebben. Verder dan slechte vertalingen uit het Amerikaans (waarin overigens gewoon stukken over het RIVM zijn geplakt) kwam ik helaas niet. Desondanks zijn er dus weldenkende volwassenen die hun keus niet te vaccineren hier wél op baseren.

Deze moeders lieten hun kinderen bewust niet vaccineren

Saskia (geen vaccinaties)

Saskia kreeg zelf wel alle vaccinaties. In het geval van haar zoon koos ze echter voor bewust niet vaccineren. Ze las het boek U kunt veel meer dan u zelf denkt  van dokter Moolenburgh en ging naar een lezing van Door Frankema.

Toch loopt ze er niet mee te koop: ‘Bewust niet vaccineren levert soms heel nare reacties op en daar ben ik toch een beetje bang voor. Het is wel jammer dat veel ouders er klakkeloos vanuit gaan dat het enten iets is dat er bij hoort en goed zou zijn om te doen. Mijn zoontje van zestien maanden is bijvoorbeeld kerngezond, terwijl andere kindjes van zijn leeftijd vaak last hebben van oorontsteking, eczeem en luchtwegproblemen. Kan geen toeval zijn, volgens mij.’

Wendy (geen vaccinaties) 

Wendy, zelf niet volledig ingeënt, was al vroeg zeker van haar zaak, maar moest haar man nog zien te overtuigen. ‘We stelden de eerste vaccins uit, omdat ons zoontje antibiotica kreeg. Daarna had hij griep. En later zijn we er gelukkig helemaal niet meer aan begonnen. Familie staat hier volledig achter. Buitenstaanders willen wel graag weten waarom we bewust niet vaccineren, maar dat snap ik wel. Het is natuurlijk niet de standaard.’

Bewust niet vaccineren
Afbeelding– Shutterstock

Waarom zou je je kinderen wel laten inenten?

Die zogenaamd onschuldige kinderziekten zijn niet helemaal onschuldig

Volgens het RIVM komen bepaalde infectieziekten tegenwoordig nauwelijks nog voor in onze Westerse wereld, vanwege de inentingen in onze jeugd. Ze wijzen er bovendien op dat de ‘onschuldige’ kinderziekten in bepaalde gevallen verre van onschuldig zijn. Ook het doormaken van de ziekte zou niet altijd bescherming bieden tegen een volgende keer (tetanus). En zo wel, dan nog loop je meer risico bij ziekte dan wanneer je je laat inenten.

Mazelen: hersenvliesontsteking kan zeven jaar later alsnog leiden tot je dood

Wist je dat mazelen anno 2019 nog steeds één van de grootste oorzaken is van kindersterfte (wereldwijd)? Bovendien kan je er blind van raken, een long- of hersenvliesontsteking krijgen. Wanneer je bent gevaccineerd is de kans slechts 1% dat je alsnog mazelen krijgt; na de twee vaccinatierondes (met 14 maanden en 9 jaar) is namelijk 99% van de mensen volledig beschermd tegen deze ziekte (bron)

In Nederland is de kans dat je overlijdt 1 op de 10.000. Ter vergelijking: in ontwikkelingslanden sterven 250 kinderen per dag aan deze ‘onschuldige’ kinderziekte. Maar het kan dus wel. Er zijn uitzonderlijke gevallen waarbij de hersenvliesontsteking pas zeven jaar later de kop op steekt. Deze is altijd fataal.

Bron

Verplicht inenten

In de periode 2015-2020 zou het mazelenvirus compleet moeten worden uitgeroeid in Europa. Naar aanleiding hiervan is het inenten van je kinderen in een aantal landen inmiddels verplicht en kun je zelfs een boete krijgen wanneer je de kinderen niet laat vaccineren. De reden? Door vaccinaties zijn ruim 20 miljoen sterfgevallen voorkomen van 2000-2015. In New York gelden trouwens gelijke maatregelen, omdat ook daar een flinke mazelenuitbraak voor overlijdens zorgde. In bepaalde wijken moet je verplicht inenten of mag je je als niet-gevaccineerde niet vertonen op openbare plekken.

Bron

Vaccinatie veroorzaakt geen wiegendood

Een ander argument dat nog weleens wordt genoemd, is dat vaccineren leidt tot wiegendood. Dit bleek uit onderzoek nooit het geval. Sterker nog, vaccinatie zou de kans op wiegendood juist verkleinen!

Kritisch standpunt: RIVM wachtte lang met een reactie

Hoewel je al langer ziet dat ouders een steeds kritischer houding innamen tegenover het prikken, duurde het erg lang voor het RIVM met een wetenschappelijk onderbouwde reactie kwam. Jammer, want ik weet bijna zeker dat als dit eerder was gebeurd, ze ook enkele twijfelaars toch nog in het Rijksvaccinatieprogramma hadden kunnen houden.

Hoe groot is het daadwerkelijke risico van die kinderziekten?

Niet geheel onbelangrijk.Volgens dokter Moolenburgh waren de ziekten al op hun retour toen begonnen werd met landelijk vaccineren, vooral dankzij verbeterde hygiëne.

Anderen onderkennen dat deze ziekten inderdaad meestal kleine gevolgen hebben, maar benadrukken dat áls het misgaat, dit hele nare gevolgen kan hebben. Dat illustreert dit voorbeeld van een (ongevaccineerd) jongetje dat dankzij het bofvirus een hersenvliesontsteking kreeg. Ook de moeder wiens zoon van acht maanden besmet raakte op het kinderdagverblijf en hem bijna verloor, vertelt over het gevaar van deze kinderziekten. Daarom is het belangrijk te zorgen voor groepsimmuniteit (>95% vaccinaties).

Deze ouders kozen bewust voor vaccinatie

Het was geen bewuste keus, meer een gewoonte

De meeste voorstanders hebben er, net als wij, niet eerder echt diep over nagedacht. Zoals Adilson en Bart, voor wie het meer een gewoonte is. ‘Het hoort erbij,’ zo zeggen ze, ‘ik denk het niet beter te weten dan ‘de geleerden’,’ voegt Bart daaraan toe.

Corina: mijn tante bijna verloren

Anderen maakten een bewustere keuze. Zoals Corina, die vertelt over haar moeder die vriendjes en vriendinnen verloor aan een difterieuitbraak. Ook haar eigen tante overleefde het maar tenauwernood. ‘De opvatting dat we niet hoeven te vaccineren omdat de ziekten nauwelijks voorkomen, vind ik niet opgaan. Kijk naar kinkhoest: men gebruikte tijdelijk een verzwakt vaccin en sindsdien steekt de ziekte weer regelmatig de kop op. Bovendien zijn er op de Bible Belt regelmatig uitbraken van kinderziekten, met alle gevolgen van dien. Je mag kritisch zijn, maar voor mij is dat het duidelijkste bewijs dat vaccineren zeker niet moet stoppen.’

Beschermingsgraad

Ook Casandra zegt: ‘Alleen als minimaal 95% van de kinderen gevaccineerd is, kan het de overige 5% beschermen. Als het percentage niet-gevaccineerde kinderen daalt, kunnen infectieziekten uitbreken.’

Sylvia, wiens zoon en dochter inmiddels gerenommeerd arts zijn, beaamt dit: ‘Eigenlijk denk ik dat iedereen het beste voor heeft met zijn kinderen. Daarom vind ik het jammer dat sommige mensen de ouders zo bang kunnen maken dat ze uit angst niet vaccineren. En hoe groter de groep niet-gevaccineerde kinderen wordt, des te groter ook de kans dat die ziekten weer toeslaan.’

Wat zegt de deskundige?

Marlous werkte als arts op een consultatiebureau: ‘Vanuit mijn vorige werk denk ik, op basis van recente onderzoeken, dat het veilig en nodig is. Alle ziektes waartegen wordt ingeënt kennen een ernstig beloop. Om een voorbeeld te geven: mazelen is op zich niet zo erg, maar er is een reëel risico op hersenvliesontsteking en dat wil je dan weer niet.

Wel moet ik zeggen dat ik voor mijn eigen meisjes kritisch heb gekeken en bij mijn oudste dochter één prik liet vervallen, omdat ze dat in het buitenland ook al deden. Bovendien blijft het de vraag of de gigantische farmaceutische industrie de onderzoeken naar gevaren van vaccins sponsort. Natuurlijk is dit verboden, maar wie weet wat er echt gebeurt? Aan de andere kant heb ik in de drie jaar dat ik op het consultatiebureau werkte, nooit een serieuze bijwerking gezien van vaccineren.’

Wat houdt het Rijksvaccinatieprogramma in?

Het RIVM, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, schrijft meerdere vaccinaties voor aan alle kinderen in Nederland. Het vaccineren gebeurt kosteloos op je consultatiebureau. Het programma bestaat uit vier fasen:

 • fase 1
  • 6-9 weken
   1) DKTP (Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio), Haemophilus influenzae type b (Hib), Hepatitis B
   2) pneumokokken
  • 3 maanden
   DKTP, Hib, Hepatitis B
  • 4 maanden
   1) DKTP, Hib, Hepatitis B
   2) Pneumokokken
  • 11 maanden
   1) DKTP, Hib, Hepatitis B
   2) Pneumokokken
  • 14 maanden
   1) BMR (Bof, Mazelen, Rode Hond)
   2) Meningokokken ACWY
 • fase 2
  • 4 jaar
   DKTP
 • fase 3
  • 9 jaar
   1) Difterie, Tetanus, Polio
   2) Bof, Mazelen, Rode Hond
 • fase 4
  • 12 jaar (eerste vaccin)/13 jaar (herhaling)
   HPV (Humaan Papillomavirus); 2 keer 1 prik

(Bron: Rijksoverheid)

Kinkhoestvaccin tijdens de zwangerschap

Hiernaast kan je inmiddels ook een kinkhoestvaccinatie halen tijdens de zwangerschap (vanaf eind 2019 is deze vergoed). In het artikel staan de meest gestelde vragen en vind je meer informatie; als toevoeging bovenstaande geldt vooral dat kinderen vanaf de geboorte al een eerste bescherming meekrijgen tegen kinkhoest. En aangezien die kinderziekte steeds vaker de kop opsteekt, is dat – naar mijn persoonlijke mening – geen overbodige luxe.

bewust niet vaccineren
Afbeelding – Shutterstock

Conclusie over wel/niet vaccineren

Wie heeft er gelijk? Ik mis de medische kennis, maar ik begon ook even te twijfelen halverwege mijn eigen onderzoek. Moeten we onze kinderen preventief laten inspuiten met vloeistoffen die niet lichaamseigen zijn? Of is het juist ondoordacht om te vertrouwen op de natuur? Maar toch kwam ik al snel weer tot de conclusie dat we de juiste keus hebben gemaakt (volgens mij). Dat heeft te maken met het volgende.

Tegenstanders gebruiken geen betrouwbare bronnen

Ik heb de wetenschap persoonlijk heel hoog zitten. Feiten zeggen me meer dan een onderbuikgevoel dat je kind beter beschermd is doordat hij geen vaccins heeft gekregen of dat je hoorde dat de neef van die ene vage kennis een buurvrouw heeft, wiens zus een vrouw kent die een dochter heeft waarbij klachten optraden na de inenting. Daar kan ik weinig mee.

Een vereniging die zich volledig richt op het verspreiden van non-informatie die ook wederom niet wetenschappelijk getoetst is, vind ik een kwalijke zaak. Ze halen er bronnen bij die op de markt in de Verenigde Staten slaan (waar sowieso een ander vaccinatieprogramma geldt). Of delen een vertaling van een stuk dat geschreven werd door een Amerikaans scheikundige die praat over de RIVM. Ik weet niet, maar de gemiddelde Amerikaan weet niet eens waar Nederland ligt… Dit verhaal was dus gewoon duidelijk naar eigen gewin vertaald.

Bewijs eerst maar eens het tegendeel

De harde feiten liggen er. Wanneer voldoende mensen worden gevaccineerd, is er een voldoende beschermingsgraad. Zakt dat aantal, dan kan het zomaar zijn dat jouw kindje overlijdt omdat een ander zich niet heeft laten inenten. Lijkt mij persoonlijk een situatie die je altijd moet zien te voorkomen!

Dus zolang nog niet onomstotelijk is bewezen dat inenten blijvende schade kan toebrengen, leg ik ons lot liever in handen van de wetenschap dan een propaganderende instantie die vooral uit eigenbelang ageert.

Alleen die discussie…

Bovenstaande gezegd hebbend, vind ik nog steeds dat volwassenen zich soms belachelijk gedragen als het om vaccineren gaat. Vraag de ander waarom en luister ook eens. Niet om je eigen punt nog eens door te kunnen drukken ten koste van de ander, maar om de ander te horen.

Je kunt het aan het eind van de rit prima met elkaar oneens zijn. Per slot van rekening hebben wij ook een behoorlijk duidelijk standpunt in deze zaak, maar dat wil niet zeggen dat ik de vrouwen hierboven niet begrijp. Ik ben alleen niet voldoende overtuigd.

Hoe denken jullie over het bewust niet vaccineren?

Volg je Lotus Writings al op Facebook, Instagram en Pinterest? Like en blijf op de hoogte van handige tips en grappige columns!


Voor de volledigheid voeg ik hieronder toe dat ik geen medicus ben en dit onderzoek op eigen initiatief heb uitgevoerd. Als je serieuze toevoegingen hebt of zelf koos voor bewust niet vaccineren, voel je vrij je reactie te geven. Discussie juich ik toe, maar wel op een respectvolle manier. Ik behoud me het recht voor beledigende reacties te weigeren.

De foto bij dit blog is afkomstig van Shutterstock

About Merel

Merel (35) is moeder van drie temperamentvolle dochters en zes jaar samen met Ro, haar grote liefde. Ze is gek op Van Dobben kroketten en chocola en daardoor eeuwig aan de lijn. In 2013 studeerde ze af als historica, drie jaar later startte ze een goedlopende mamablog: Lotus Writings. Voor nuchtere ouders die houden van hun kinderen, maar ook (steeds meer) van zichzelf. Die weten dat je best doen soms belangrijker is dan de uitkomst.

49 thoughts on “Van vaccineren tot autisme: mythes ontkracht

 1. Voor mijn profielwerkstuk heb ik onderzoek gedaan naar nepnieuws aan daar kwam ik dit onderwerp ook tegen. Daarin heb ik ook ontdekt dat dit niet waar is. De mens is geneigd om verhalen te geloven die hun onderbewuste gedachtes bevestigd. Hierdoor worden nepberichten zoals dat je autisme krijgt van vaccinaties snel geloofd. Dit heet confirmation bias, erg interessant om meer over te leren.
  Liefs,
  Elles

 2. Voor mij was dat evident dat mijn kinderen alle inentingen zouden krijgen – als je op latere leeftijd een kinderziekte nog krijgt kan het veel gevaarlijker zijn 🙂

  1. Dat laatste wist ik eigenlijk niet. Klinkt wel logisch eigenlijk, aangezien het verloop van waterpokken op latere leeftijd ook aanzienlijk heftiger is.

 3. Vaccineren is zeker erg belangrijk. Alhoewel niet alle vaccins belangrijk zijn. De meeste zou ik gewoon doen, maar de baarmoederhalsprik zou ik niet doen. Ik merk dat je liever niet preventief iets moet doen dan zou best eens iets anders kunnen opwekken. Ik geloof echt niet dat je alleen door een prik autisme kunt krijgen. Je hebt het of je hebt het niet.

  1. Wij hebben de HPV uiteindelijk wel gedaan. Heb me laten informeren door een arts trouwens en vriendinnen die het helemaal hadden uitgeplozen, vond het zelf een lastige keus en wist er te weinig vanaf om een goede beslissing te kunnen maken.

 4. ik ben altijd gevaccineerd en ik vind het eigenlijk ook wel belangrijk om het te doen. Dat autisme van een prikje komt vind ik niet echt logisch inderdaad

 5. Ik vind het een vrij lastig onderwerp omdat er zóveel verschillende meningen over zijn. De wetenschappelijke onderbouwingen zou ik in dit geval het meest serieus nemen..

 6. Eigenlijk vind ik het pure onzin als mensen zeggen dat autisme door het vaccineren komt. Ik kan gewoon niet geloven dat één prikje ervoor zorgt dat iemand autisme ontwikkelt. Autisme wordt daarentegen ontwikkelt tijdens de zwangerschap, omdat de hersenen de verbinding niet goed verbinden. Tot zover mijn kennis tot autisme.
  Oh ja, als het vaccineren helpt tegen ziektes en dat is het laatste halfjaar vaak in het nieuws. Waarom zou je je kinderen dan niet laten vaccineren? Toch?

 7. Ik lees pas bij de reacties dat dit artikel uit 2016 is en nu dus nog steeds ( of aller actueel). Denk aan het KDV die nu kinderen weigeren. Hier de kinderen gevaccineerd en ook toen de jongste een paar weken oud was, hebben wij die Mexicaanse griep prik genomen, niet over nagedacht, als men zegt het is belangrijk voor de gezondheid van je kind, dan doe ik dat. Niet onderbouwd dus, maar wel gedaan.

 8. Een heel interessant artikel! Ik vind het fijn dat je hier zo uitgebreide research over hebt gedaan. Ik ben voor alles gevaccineerd, en ik vind het prima zo. Voor mij is er geen link tussen vaccinaties en autisme, en is het juist belangrijk dat iedereen wordt gevaccineerd. Niet alleen voor het individu zelf, maar voor de maatschappij.

 9. Dit is zo’n lastig onderwerp omdat iedereen handelt in het belang van zijn of haar kind(eren.)

  In ons geval was het zo dat dochter als randprematuur en dysmatuur op de wereld kwam en dus al extra kwetsbaar was. Ik was doodsbang om het verkeerde te doen en na veel wikken en wegen (ik kende alle info die jij omschrijft al) hebben we besloten om het programma later te starten. Wij wonen in de buurt van de Biblebelt en ik zou het mezelf nooit vergeven als mijn kind doodziek zou worden, ook al was de kans misschien nog zo klein. Ze is een enkele keer ziek geweest van de prik maar verder viel het mee.

  Dat je niet weet wat er in de vaccinaties zit of wat de gevolgen op lange termijn zijn klopt als een bus. Ik geloof ook echt wel dat de belangen niet zo zuiver zijn als wij denken. Maar ik had het gevoel dat ik moest kiezen tussen twee kwaden en ik heb geprobeerd te kiezen met mijn (gezond 😉 verstand en niet met mijn bange moederhart die mijn kind voor alles wil beschermen.

  1. O wat een moeilijke keuze moet dat zijn geweest! Maar goed dat je alles voor jezelf hebt uitgezocht, afgewogen en een keus maakte die bij jullie paste. Dat is uiteindelijk het belangrijkste.

 10. Pff dit is echt zo’n discussie waar ik mij bijna niet aan durf te wagen. Ik voel mij er niet goed bij als ik niet zou inenten. Inderdaad sommige ziektes komen hier niet meer voor, omdat we inenten. Daarbij komen er veel vluchtelingen hierheen. Je weet niet wat zij allemaal meenemen. Ik voel mij er dus prettig bij om wel in te enten. Maar als anderen dat niet willen, moeten zij weten. Alleen hou ik niet van samenzweringstheorieën. De overheid zou er geld aan willen verdienen. Door ons bewust ziek te maken?? Nee sorry. Dat geloof ik gewoon niet.

  1. Die gedachtengang vind ik ook vrij ver gaan. Wel interessant, zie ineens meer mensen ervoor uitkomen dat ze niet inenten. Zo belangrijk dat iedereen zich veilig voelt om zijn eigen mening te delen. Aan de discussie omtrent die documentaire zie je dat daar toch nog een hoop te winnen valt.

 11. Goed dat je dit onderwerp aansnijdt en ondanks je eigen voors ook de tegenkanten belicht. Mooi en goed geschreven. Ik heb dochter laten inenten, omdat het “hoort” en omdat ik er geen spijt van wil hebben wanneer ik niet geent heb en dochter ziek (of erger) wordt doordat ik níet geent heb.

  1. Dankjewel!

   Hier precies dezelfde motivatie. Ik lees de tegens en dat vind ik best heel wat (zoals de link met autisme bijvoorbeeld), maar vind het ook eng om ze niet te laten enten. Wat als… Lastig!

   1. Daar ben ik juist niet bang voor. Wat mij betreft is er genoeg onderzoek gedaan wat aantoont dat autisme aangeboren is en in de hersenen ontstaat. Maar ik durf niet te beweren dat er geen enkele risicos aan zitten. Desalniettemin vond ik het belangrijk om te laten vaccineren 😉

    1. Ik bedoelde vooral dat ik het toch een beetje eng vind om niet te vaccineren (stel dat er iets uitbreekt en het risico is ineens groot).

     Mbt autisme miste ik die kennis. Goede aanvulling op de discussie!

   2. Die link met autisme is al tientallen keren weerlegt, daar hoef je niet bang voor te zijn. Meer nog, het oorspronkelijke wetenschappelijke artikel dat de link tussen die twee legde is al lang weer ingetrokken omdat het onderzoek doorgestoken kaart was. Wetenschappelijke artikels worden zelden ingetrokken, dat het bij deze wel gebeurd is, toont aan dat er iets serieus mis mee was.
    Kwik idem, dat wordt al héél lang niet meer gebruikt in vaccins -en zelfs als het gebruikt werd bij de Mexicaanse griep, dan nog werd dat vaccin niet aan kinderen gegeven.
    Dementie en Alzheimer komen vooral voor bij mensen die 70 jaar zijn en ouder. In 1920 werden er even veel mensen ouder dan 70 als er nu ouder worden dan 90. Als er 10 keer meer pensen zo oud worden, is het logisch dat ouderdomsziekten ook 10leer meer voorkomen dan toen. De toename van die ziekten gebruiken om vaccinaties af te schieten, is misbruik maken van statistieken.

    Tijdens mijn cursus statistiek hebben we nog aangetoond dat kettingroken onschadelijk is voor de ongeboren baby, omdat ze even veel overlevingskansen hebben als baby’s van niet rokers die na evenveel weken geboren worden. Het cruciale verschil is dat de kans op een (véél) te vroeg geboren baby gigantisch veel groter is voor een rokende mama, met alle gevolgen van dien voor de baby. Met statistieken kun je bijna alles aantonen, zéker als je ze niet correct gebruikt…

    1. Dank je voor je uitgebreide reactie, een waardevolle toevoeging op wat hierboven staat. Met statistiek kan je inderdaad vrijwel alles in je eigen voordeel laten spreken. Gevaarlijk als je publiek alles klakkeloos van je aanneemt.

 12. Dit vind ik echt een heel lastige. Vanuit mijn medische achtergrond weet ik dat vaccinaties onder de preventieve medicatie valt. Medicatie heeft bijwerkingen, altijd! Bij de 1 meer dan bij de ander. Daarnaast zijn we niet op de hoogte van alle belangen ben ik bang! Dus dan zijn keuzes maken ook erg lastig denk ik. Want wie zijn belang hebben de overheid en de farmacie op het oog. De bevolking als geheel, het individu of hun portemonnee. Persoonlijk ben ik even gestopt bij mijn 3 kids. Zelfs de cb arts begreep mijn standpunt. Ik noem mij twijfelaar, ben absoluut niet tegen, maar ook nog niet 100% overtuigd! #lastig
  Ps ik las pas dat autisme is toegevoegd als bijwerking van 1 van de vaccinaties?

  1. Het is zeker lastig. Vooral als je jezelf in leest in de voors en tegens. Maar dat van autisme vind ik best kwalijk, goed dat het naar buiten is gekomen trouwens, dat wel. Dan kunnen mensen in elk geval een bewuste afweging maken.

 13. Interessant onderwerp.

  Voor mij is het lang geleden, maar ik wil toch even reageren.

  Mijn oudste heb ik gedachtenloos volgens schema laten inenten. In die tijd ging het om pokken en DKTP. Hij werd er nogal ziek van.

  Ik heb toen besloten om het bij de volgende kinderen uit te stellen tot ze wat sterker waren – een jaar. Toen hoefde de kinkhoest dus ook meteen niet meer.

  In die tijd was er discussie over het wel of niet toevoegen van mazelen aan het rijksvaccinatieprogramma. Deze discussie heeft ongeveer 20 jaar geduurd. Argumenten voor en tegen waren ongeveer even sterk. Tenslotte won het voor-kamp en nu is inenten tegen mazelen vanzelfsprekend.

  Na wikken en wegen heb ik het bij mijn kinderen ook laten doen. Ik had er al vrij snel spijt van. Als de mazelen door het dorp gingen – dat bestond toen nog – werden mijn kinderen helemaal niet ziek. Maar wel van de prik.

  Na de mazelen kwamen, zonder veel discussie, ongevaarlijke aandoeningen als bof en rode hond in het pakket. Bij die ziektes kun je zeggen: als iemand ze niet als kind spontaan gekregen heeft, kan het altijd nog op de leeftijd dat het van belang kan zijn. Die heb ik dus niet laten doen. En ze kregen ze spontaan.

  Daarna zijn er nog allerlei andere vaccinaties bij gekomen. Hier kan ik niets zinnigs over zeggen, want ik heb daar zelf geen beslissingen over genomen.

  Maar ik wil wel in het algemeen iets zeggen over dit onderwerp.

  Vaccinaties dienen om gezondheidsrisico’s te vermijden. Maar bij het vermijden van risico’s is het vaak zo, dat je het ene risico vermijdt en daardoor een ander risico oproept. Perfectie is hier niet mogelijk en ook niet wenselijk. Het leven is vol risico’s – die kun je niet allemaal volledig afdekken. En dat moet je ook niet willen.

  Risico’s zijn niet alleen maar naar, slecht. Ze bevatten altijd ook een kans. Een kans om te leren, een kans op ontwikkeling. De kunst is, om de juiste afweging te maken, de juiste prioriteiten te stellen. Die afweging hoeft niet voor alle kinderen, voor alle gezinnen hetzelfde te zijn.

  Ik wens iedereen hierbij veel wijsheid.

  1. Wat heb je dat mooi onder woorden gebracht! Ik kan er niet veel meer op zeggen dan dat ik het helemaal met je eens ben.

 14. Bij Julia liet ik de vaccinaties eigenlijk ook zetten zonder veel nadenken, ondertussen hier al vaak over gediscussieerd met mijn partner die eerder naar de anti-vaccinatie kant neigt. Moeilijk onderwerp want er is weinig betrouwbare objectieve informatie over te vonden. Ik ben nu bijvoorbeeld al weken aan het twijfelen over het al dan niet laten zetten van het kinkhoest vaccin tussen mijn 24ste en 32ste zwangerschapsweek. Een griep vaccin liet ik bewust niet zetten maar wel met alle gevolgen van dien: griep, longontsteking en 2 weken antibiotica.

  1. Wat moeilijk!
   Ik vind inderdaad dat er verrassend weinig betrouwbare informatie is. Alle partijen hebben er belang bij dat je hen vertrouwt en gelooft, maar het gaat toch om de gezondheid van je kind(eren). Hopelijk wordt dit probleem steeds bekender, waardoor er ook meer informatie beschikbaar komt.

   Vervelend trouwens dat je zo ziek bent geworden, t is ook eigenlijk kiezen uit twee kwaden denk ik.

   1. Ja dat is zo. En vaccin bied geen garantie dat je niet ziek word maar denk toch dat ik volgend jaar ééntje tegen griep neem. Werd ooit ziek door het vaccin tegen Mexicaanse griep maar verder weinig negatieve ervaringen mee. Wel gelezen over het verband met kankers en autisme. Toch schrikbarend dus hopelijk inderdaad betrouwbare onderzoeken in de toekomst die wat meer duidelijkheid kunnen scheppen.

    1. Daar hoop ik ook op. Het is niet niks allemaal en het lijkt me goed als er meer duidelijkheid komt, voor iedereen.

  2. Oei, dat is balen. De reden dat die griepprik aangeraden wordt aan zwangere vrouwen, is net omdat de kans op complicaties, zoals jouw longontsteking, tijdens een zwangerschap veel groter zijn. Omdat antibiotica niet getest mag worden op zwangere vrouwen (dat is ethisch niet verantwoord), wordt het vaccin gezien als de veiligere optie.

 15. Fijn om te lezen, ik heb me er ook nooit zo in verdiept. Ik laat de kinderen ook vaccineren op goed vertrouwen van het RIVM. Ik denk dat het zo complex is dat er wel eeuwig en altijd onderzoek naar gedaan kan blijven worden. En dat punt van vergrijzing ging ook in me op, dat lijkt me zo logisch.

  1. Nee gek eigenlijk, sommige dingen doe je zo automatisch. Vaak omdat jouw ouders het ook deden bijvoorbeeld. Was leerzaam om zo te praten met anderen en meer te leren. Wie weet wakkert de huidige discussie wel weer nieuwe onderzoeken aan en dat kan alleen maar goed zijn.
   Het verband tussen autisme en vaccinaties schijnt trouwens bewezen te zijn. Daar zou ik graag meer over horen.

   1. Ja dat wist ik niet. Ik vind het ook alleen maar goed het bespreekbaar te maken. En die relletjes waar ik wel ‘ns over hoor, ach ja… Balen als het uitgerekend op jou blog komt, maar zoals jij je blog hebt geschreven laat je iedereen in hun waarde!

    1. Wel grappig, zo kom je nog eens ergens achter 😉

     Lief dat je dat zegt!
     Dat hoopte ik ook, want mijn intenties zijn inderdaad gewoon goed.

   2. Lees alsjeblieft enkel echt wetenschappelijke bronnen over vaccinaties, zoals Nature (hét beste wetenschappelijke tijdschrift ter wereld) of anders de leesbaarder vorm, eos magazine. De link met autisme is er enkel in de hoofden van mensen die tegen vaccinaties zijn -en dus ook op talloze anti-vaccinayie-websites. Keer op keer wordt er onderzoek naar gedaan, keer op keer komen ze tot de conclusie dat er helemaal geen link is.

    Als ik onderzoek of je meer kans hebt op hooikoorts in amsterdam en daarbij alleen kijk naar kinderen van ouders met een zware allergie, dan ga ik ook kunnen beweren dat er een link is tussen hooikoorts en wonen in Amsterdam. Als je je doelgroep bewust slecht kiest, kun je bijna alles bewijzen. Het enige wetenschappelijke onderzoek dat de link “bewees” tussen vaccinaties en autisme, was ook zo’n doorgestoken kaart. Het artikel is jaren terug weer ingetrokken, toen dat duidelijk werd. Je kind zal echt geen autisme krijgen van vaccinaties.

    1. Dankjewel voor deze bijdrage! Mooie toevoeging, dat van die slechte doelgroep kon ik niet bewijzen (binnen de tijd die ik ervoor had), had alleen een vermoeden obv de toespraak die ik zag.

 16. Ik durf bijna niet te reageren op je blog
  Waarom??
  Omdat je hier heel vaak hele felle reacties op krijgt
  Waarom laten we niet gewoon iedereen in zijn waarde?? Ieder doet wat hij of zij goed vind voor zijn kind

  Ik vaccineer wel
  Waarom ik dit doe???
  Eerlijk gezegd heb ik hier niet eens over nagedacht ik deed het gewoon
  Maar ik wil mijn kinderen wel behoeden voor enge ziektes

  1. Ik snap je. Vond het ook spannend om op publiceer te klikken en dat heb ik normaal nooit. Maar ik vind toch dat het belangrijk is om met elkaar in discussie te blijven (op respectvolle manier). Ik vind het dapper van de twee dames dat ze hun verhaal hebben gedaan en keuzes motiveerden. En ik dacht er ook nooit over na. Inmiddels ben ik van mening dat het toch wel goed is om jezelf toch in te lezen, zo breed mogelijk. Of dat er meer informatie beschikbaar moet komen vanuit het ministerie.

Laat me weten wat jij hiervan vindt!

%d bloggers liken dit:

Welkom op Lotus Writings! Door deze site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruiken van cookies. In de footer van deze website vind je mijn privacyverklaring. Hierin leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel op Lotuswritings.nl en wat ik hiermee doe. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten